Změny úředních hodin a termín zasedání
Úřední hodiny jsou každou středu od 17.00 do 19.00hodin.

Zasedání Zastupitelstva obce Loucká se koná každou první středu v měsíci od 19hodin.


Změna bude vždy vyhrazena.