Zastupitelstvo obce Loucká

 

Starosta:               Monika Pelichovská  tel.: +420 608 628 557


Místostarosta:          Vladimíra Bukovská tel.: +420 606 617 498


Členové:             

Předseda pro obecní vodovod:    Milan Kylíšek

                                    člen:          Luboš Stovička

                                   člen:          Lukáš Pelichovský


Předseda  finančního výboru:       Pavel Vošický

                                   člen:             Jana Stovičková

                                   člen:            Milan Kylíšek

                                            

Předseda kontrolního výboru:         Lukáš Pelichovský

                                   člen:               Milan Kylíšek

                                   člen:              Pavel Vošický


Předseda kulturní komise:          Jana Stovičková

                                   člen:           Luboš Stovička

                                   člen:          Lukáš Pelichovský


Předseda komise pro rozvoj obce:   Luboš Stovička

                                    člen:               Pavel Vošický

                                   člen:               Jana StovičkováZapisovatelka zápisů ze zasedání:  Jana Stovičková