Územní plán

Zpracovatel: Ing. Arch. Michal Bartošek

Pořizovatel: MěÚ Slaný - úřad územního plánování

Textová část Návrh územního plánu.pdf (662,7 kB)

Grafická část Hlavní výkres.pdf (353,4 kB)

                     Koordinační výkres.pdf (455,9 kB)

                    Předpokládané zábory půdního fondu.pdf (274,1 kB)

                    Širší vztahy.pdf (711,5 kB)

                    Výkres dopravní infrastruktura.pdf (306,5 kB)

                   Výkres uspořádání krajiny.pdf (402,6 kB)

                  výkres základního členění.pdf (329 kB)