8.11.2018

Program zasedání zastupitelů obce Loucká na den 14.11. 2018 od 19hodin : Program zasedání ZO Loucká.odt

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.11.2018

Usnesení 8/2018 z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Loucká konaného dne 1.11. 2018 od 18,00hodin.Usnesení 8-2018.odt

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE LOUCKÁ

SE KONÁ VE ČVRTEK 1.11.2018 OD 18,00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

V souladu se zákonem o obcích je program následující:

1) Složení slibu zastupitelů obce

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Schválení programu

4) Volba starosty a místostarosty

a/ určení způsobu volby starosty a místostarosty (TAJNÁ, VEŘEJNÁ)

b/ volba starosty

c/ volby místostarosty

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru, komisí

a/ Volba předsedy finančního výboru

b/ Volba předsedy kontrolního výboru

c/ Volba předsedy kulturní komise

d/ Volby předsedy komise pro rozvoj obce

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

7) Pověřené osoby s podpisovým vzorem v peněžních ústavech

8) Usnesení

 

 

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb Informace dle zákona.pdf (337,7 kB)

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Loucká Zápis o výsledku.pdf (434,7 kB)

Komunální volby 2018 KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018.docx (11 kB)

Volby do zastupitelstva obce se konají ve dnech 5. a 6. října 2018. Kandidující volební strany musí podat své kandidátní listiny nejpozději do 31.7.2018 do 16,00 hod. k registraci registračnímu úřadu. 

.........................................................................................................................................................................................

Počet volených členů ZO Loucká pro období 2018 - 2022  Počet volených členů ZO 2018 - 2022.docx (10,4 kB)

 

 

................................................................................................................................................................................

ODEČET ELEKTOMĚRŮ OD VŠECH DODAVATELŮ ENERGIE SE USKUTEČNÍ 21.6.2018 OD 8,00  DO 13,00 HOD. Pokud nebudete doma, napište stav elektroměru na lístek a vystavte na viditelné místo.

............................................................................................................................................................................................

Prodej nálepek na popelnice na II. pololetí 2018 se uskuteční v kanceláři OÚ ve dnech 13.6. od 17.00 do 19.00 hod. a 18.6. od 17.00 do 19.00 hod.

Zároveň se platí poplatky za psy na rok 2018

.......................................................................................................................................................................................

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER JE MOMENTÁLNĚ URČEN JEN NA TRÁVU

.............................................................................................................................................................................................

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017.pdf (1,4 MB)

 

informace o výluce autobusových linek na Velvarsku během uzavření silnice II/240 ve městě Velvary z důvodu opravy mostu přes Bakovský potok:
 • Výluka potrvá od 5.2.2018 do 31.8.2018 (předpokládaný termín).
 • Většina spojů linky PID 593 (Slaný - Hobšovice - Velvary) bude ukončena na zastávce "Velvary, Závod" (u bývalého cukrovaru). Ostatní spoje této linky budou vedeny odklonem do centra města Velvary přes obce Budihostice a Chržín s mimořádnou zastávkou "Chržín, Budihostice".
 • Na lince PID 593 dochází k posunu dvou ranních spojů Slaný-Velvary na dřívější čas z důvodu zajištění přípojů ve městě Velvary na autobusovou linku PID 617 ve směru Slaný (ze Slaného: 4:24 -> 4:19, 6:19 -> 6:09).
 • Všechny spoje linky 220081 (Poštovice/Loucká - Velvary) budou ukončeny na zastávce "Velvary, Závod".
 • Na lince číslo 220081 dochází k drobným časovým posunům vybraných spojů z důvodu zachování přípojů ve městě Velvary (z Loucké 10:00 -> 9:54, z Kmetiněvsi 14:20 -> 14:25, z Velvar 13:51 -> 13:56, 16:12 -> 16:10, 17:50 -> 18:00). U ostatních spojů čas odjezdu ze zastávky "Velvary, Závod" odpovídá současnému času ze zastávky "Velvary, Nám."
 • Ranní školní spoj linky 220081 (v 7:03) nově pojede od obce Černuc závlekem přes obce Loucká a Miletice do cílové zastávky "Velvary, Závod". Z důvodu časového zdržení bude příjezd do cílové zastávky v 7:31, odkud bude možné využít přestupu na linku PID 593 jedoucí odklonem do centra Velvar s přidanou zastávkou "Velvary, Škola".
 • Dochází ke zrušení spoje na lince 220081 s odjezdem v 7:25 z Velvar do Miletic a Loucké (náhrada zajištěna výše popsaným změněným spojem)
 • Spoje linky 220081 vedené z Velvar do Budihostic budou zrušeny a nahrazeny objížďkovými spoji linek PID 593.
 • Všechny spoje linky 220067 (Vraný - Velvary - Praha) budou vedeny odklonem přes Budihostice s mimořádnou zastávkou "Velvary, Závod", zastávka "Velvary, Nám." nebude na této lince obsluhována.
 • Na lince PID 617 (Kladno - Slaný - Velvary - Nová Ves - Mělník) dojde k časovým posunům vybraných spojů.
 • Po skončení uzavírky (předpoklad je 31.8.2018) dojde k obnovení TRVALÉHO STAVU na všech linkách.
 • Sledujte, prosím, výlukové jízdní řády. 593_vylukovy.pdf (69,4 kB)
 •                                                             617_dotcene spoje.pdf (14,9 kB)
 •                                                             617_dotcene spoje.pdf (14,9 kB)
 •                                                             L220067_180205_310949.pdf (65,3 kB)
 •                                                             L220081_180205_311077 (1).pdf (81,5 kB)
 •                                                             Výluka_Velvary(1).pdf (2,1 MB)

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU OD 3.1.2018 https://portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L220081_180103_207598.pdf

Na lince dochází k posunu několika ranních spojů v trase Poštovice / Loucká - Velvary. Bude vyhověno požadavku na dřívější příjezd školního spoje z Loucké do Velvar, a aby bylo možné změnu zrealizovat, muselo dojít i k posunu dřívějších ranních spojů, které jsou oběhově provázané.

 • Spoj číslo 7 Loucká - Velvary, Nám. o 5 minut dříve (ze zastávky Loucká nově pojede v 5:46 - původně v 5:51)
 • Spoj číslo 3 Kmetiněves - Velvary, Nám. o 5 minut dříve (ze zastávky Kmetiněves nově pojede v 6:21 - původně v 6:26)
 • Spoj číslo 5 Poštovice - Velvary, Škola o 10 minut dříve (ze zastávky Poštovice nově pojede v 7:03 - původně v 7:13)
 • Spoj číslo 25 Loucká - Velvary, Škola o 10 minut dříve (ze zastávky Loucká nově pojede v 7:33 - původně v 7:43)
 • Spoj číslo 8 Velvary, Nám - Loucká o 5 minut dříve (ze zastávky Velvary, Nám nově pojede v 5:35 - původně v 5:40)
 • Spoj číslo 2 Velvary, Nám - Kmetiněves o 5 minut dříve (ze zastávky Velvary, Nám nově pojede v 5:58 - původně v 6:03)
 • Spoj číslo 6 Velvary, Nám - Poštovice o 5 minut dříve (ze zastávky Velvary, Nám nově pojede v 6:38 - původně v 6:48)
 • Spoj číslo 32 Velvary, Nám - Loucká o 10 minut dříve (ze zastávky Velvary, Nám nově pojede v 7:25 - původně v 7:35)

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.pdf (232,4 kB)

Nový jízdní řád Loucká - Velvary platný od 10.12.2017  220081jízdní řád nový.pdf (78,4 kB)

......................................................................................................................................................................................

Vyjádření k posudku o vlivech na životní prostředí rozšířením DP Ledčice Vyjádření k posudku.docx (11,8 kB)

......................................................................................................................................................................................

Oznámení JUDr. Jana Kurková notářka Slaný OZNÁMENÍ notář Slaný.docx (12,9 kB)

.........................................................................................................................................................................................

Pozemkové úpravy v kat.ú. Mnetěš OZNAMENI Mnetěš.pdf (161,7 kB)

.........................................................................................................................................................................................

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 1 Opatření veřejná vyhláška_2017-MZE-16212.pdf (280782)

..........................................................................................................................................................................................

Rozšíření dobývacího prostoru Lodčice zveřejnění posudku 514739359_0_Rožšíření DP Ledčice.pdf (184,9 kB)

.............................................................................................................................................................................................

OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu.pdf (210,1 k

Publikace, která je určena pro domácnosti, kde žije senior/ka/ nad 65 let, přispívá výrazným způsobem ke zvýšení bezpečnosti seniorů, kteří jsou z bezpečnostního hlediska spolu s dětmi  nejohroženější skupinou obyvatel naší společnosti.

PUBLIKACE ZDE: Já senior 4.pdf (2,1 MB)

.................................................................................................................................................................................
Vyjádření k dokumentaci DP Ledčice 487422186_0_Vyjádření DP Ledčice.docx (12,3 kB)
................................................................................................................................................................................
Opatření při nedostatku vody 482148609_1_Opatření_1.pdf (49,8 kB)
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

INFORMACE O DOKUMENTACI ROZŠÍŘENÍ DP LEDČICE  477806562_0_Rozsireni_DP_Ledcice.pdf (458,5 kB)

............................................................................................................................

 

PTAČÍ CHŘIPKA OPATŘENÍ Opatrení_pro_malochovy.pdf (108,2 kB)

PTAČÍ CHŘIPKA INFORMACE  Informace_pro_veejnost.pdf (43,2 kB)

Veřejná vyhláška - změna adresy sídla obecního úřadu Loucká Veřejná vyhláška.docx (11,6 kB)

Změna adresy sídla obecního úřadu Loucká (ohlašovny evidence obyvatel) od 1.1.2017 Všem občanům obce.docx (11,9 kB)

Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh rozpočtu na rok 2017.docx (14,6 kB)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode