ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

 

Informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, o zveřejňování dokumentů na internetových stránkách OBCE LOUCKÁ.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 24/2017 Sb. oznamujeme, že na internetových stránkách obce Loucká https://obec-loucka.webnode.cz dle zákona č. 250/2000 Sb., jsou v elektronické podobě zveřejněny následující dokumenty. Do listinné podoby lze do těchto dokumentů nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu Loucká č.61.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

                                                2019

Rozpočet na rok 2020 Rozpočet na rok 2020 (1).xlsx 

Schváleno na zastupitelstvu dne:27.12.2019

vyěšeno dne 8.1.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020  návrh rozpočtu 2020.xlsx

Projednáno na zastupitelstvu dne:04.12.2019

Vyvěšeno na elektronické/ pevné, úřední desce dne: 05.12.2019

Sejmuto dne:21.12.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtová opatření 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtové opatření č.1/2019 rozpočtové opatření 1 2019.jpg

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 6.2. 2019

Vyvěšeno:   15.2. 2019            Bez sejmutí

Rozpočtové opatření č.2/2019 rozpočtové opatření 2 2019.jpg

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 13.3. 2019

Vyvěšeno:   16.3. 2019               Bez sejmutí

 

Rozpočtové opatření č.3/2019 rozpočtové opatření č.3doc1.docx

Zastupitelstvo vzalo na vědomí 03.04. 2019

vyvěšeno:   05.04. 2019

Rozpočtové opatření č.4/2019 rozpočtové opatření č.4 doc1.docx

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:13.05. 2019

vyvěšeno:  17.05. 2019

Rozpočtové opatření č.5/2019 rozpočtové opatření č. 5 doc1.docx

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 05.06. 2019

vyvěšeno:  20.06. 2019 

rozpočtové opatření č.6/2019 rozpočtové opatření č.6 doc1.docx

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 07.08. 2019

vyvěšeno: 25.08.2019

Rozpočtové opatření č. 7. rozpočtové opatření č.7 doc1.docx

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 25.09. 2019

vyvěšeno: 04.10.2019

Rozpočtové opatření č.8.

Zastupistelstvo vzalo na vědomí: 09.10.2019 rozpočtové opatření č. 8 doc1.docx

vyvěšeno dne: 16.10.2019

Rozpočztové opatření č.9 Rozpočtové opatření č.9 doc1.docx

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:6.11.2019

vyvěšeno dne:13.11.2019

Rozpočztové opatření č.10 rozpočtové opatření č.10.pdf

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.27.12.2019

vyvěšeno dne: 29.12.2019

Rozpočet na rok 2019 Rozpočet 2019 OÚ.xlsx

 

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 29.12. 2018

Vyvěšeno:   29.12. 2018               Bez sejmutí

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závěrečný účet obce za rok 2018 závěrečný účet 2018 doc1.docx

vyvěšeno dne: 29.06.2019

Příloha k závěrečnému účtu 2018 příloha k závěrečnému účtu doc1.docx                                            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 

                                                                     2018

Střednědobý rozpočtový výhled výhled na rok 2020 - 2022  Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022.xlsx (12,5 kB)
Rozpočet na rok 2018                          Rozpočet na rok 2018.xlsx (14,9 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018            rOZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1-2018.pdf (248,4 kB)
                                                    Zastupitelstvo vzalo na vědomí 6.2.2018
                                                    vyvěšeno dne 14.2.2018 bez sejmutí
Rozpočtové opatření č. 2/2018     rozpočtové opatření č. 2-2018.pdf (193,7 kB)
                                                    Zastupitelstvo vzalo na vědomí dne 6.3.2018
                                                      vyvěšeno dne 13.3.2018  bez sejmutí
Rozpočtové opatření č. 3/2018    Rozpočtové opatření č.3 2018.pdf (264,9 kB)
                                                   Zastupitelstvo vzalo na vědomí 2.5.2018
                                                    vyvěšeno 11.5.2018  bez sejmutí
Rozpočtové opatření č. 4/2018  Rozpočtové opatření č. 4 2018.pdf (194,4 kB)
                                                    Zastupitelstvo vzalo na vědomí 5.6.2018
                                                    vyvěšeno 14.6.2018  bez sejmutí
Rozpočtové opatření č 5/2018 Rozpočtové opatření č. 5 2018.pdf (272,9 kB)
                                               Zastupitelstvo vzalo na vědomí 4.7.2018
                                                 vyvěšeno dne 12.7.2018 bez sejmutí
Rozpočtové opatření č.6/2018 Rozpočtové opatření č.6 2018.pdf (217 kB)
                                                 Zastupitelstvo vzalo na vědomí 7.8.2018
                                                  vyvěšeno dne 15.8.2018 bez sejmutí

Rozpočtové opatření č.7/2018 Rozpočtové opatření č.7 2018.pdf

                                                 Zastupitelstvo vzalo na vědomí 20.9.2018

                                                  Vyvěšeno dne 25.9. 2018 bez sejmutí

Rozpočtové opatření č.8.2018 Rozpočtové opatření č. 8 2018.pdf

                                            Zastupitelstvo vzalo na vědomí 2.10.2018

                                                  Vyvěšeno dne 7.10. 2018 bez sejmutí

Rozpočtové opatření č.9. 2018 Rozp.opatření 1 001.jpg strana 1 

                                             Rozpočtové opatření č.9 001.jpg strana 2 

                                             Zastupitelstvo vzalo na vědomí 14.11. 2018

                                             Vyvěšeno dne 18.11. 2018 bez sejmutí

 

Rozpočtové opatření č.10/2018 rozpoctové opatreni c.102018.jpeg

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 5.12. 2018

Vyvěšeno: 10.12. 2018  Bez sejmutí

 

rozpočtové opatření č.11/2018 rozpočtové opatření č.11.docx

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 29.12. 2018

Vyvěšeno: 4. 1. 2019 Bez sejmutí

 

..............................................................................................................................................................

 Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019  Rozpočtový výhled 2018 - 2019.xlsx (14,6 kB)
Závěrečný účet obce za rok 2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2017.pdf (1,3 MB)