Povinné informace

1) Název

Obec Loucká

2) Důvod a způsob založení

Obec Loucká vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1991.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3) Organizační struktura

a/ Obecní úřad:

starosta Miroslav Mařík

místostarosta  Alena Vochomůrková

účetní  Jana Trnková

b/ finanční výbor

předseda Vladimíra Bukovská

c/ kontrolní výbor  Zdeněk Vyskočil

 

4) Zastupitelstvo obce:

Miroslav Mařík Starosta tel.: 776 693 491

Alena Vochomůrková místostarostka 724 749 152

Luboš Stovička předseda komise pro rozvoj obce 

Monika Pelichovská předseda kulturní komise

Zdeněk Vyskočil  předseda kontrolního výboru

Lenka Pelichovská  (bez funkce)

5) Kontaktní údaje

Adresa: Obec Loucká

             Loucká 61

            273 24 Velvary

email: loucka.ou@seznam.cz

tel. kancelář v úředních hodinách 315 761 508

 

 

    

 

                                                   STRÁNKA SE AKTUALIZUJE

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode