Povinné informace

1) Název

Obec Loucká

2) Důvod a způsob založení

Obec Loucká vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1991.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

3) Organizační struktura

a/ Obecní úřad:

Starosta: Monika Pelichovská

Místostarosta: Vladimíra Bukovská

Účetní:  Jana Trnková


4) Zastupitelstvo obce:

Starosta:               Monika Pelichovská  tel.: +420 608 628 557


Místostarosta:       Vladimíra Bukovská tel.: +420 606 617 498


Členové:                    

Předseda komise pro obecní vodovod:  Milan Kylíšek

Předseda finančního výboru:   Pavel Vošický

Předseda kontrolního výboru:   Lukáš Pelichovský

Předseda kulturní komise:  Jana Stovičková

Předseda komise pro rozvoj obce:  Luboš Stovička


5) Kontaktní údaje

Adresa: Obec Loucká

             Loucká 61

            273 24 Velvary

email: loucka.ou@seznam.cz

tel. kancelář v úředních hodinách 315 761 508

 

 

    

 

                                                   STRÁNKA SE AKTUALIZUJE