Informace z okolí, MÚ velvary, policie, lékaři, MěÚ Slaný

2018
 

Dále bychom Vás rádi informovali o připravované uzavírce mostu na silnici II/240 ve městě Velvary. Tato uzavírka bude zahájena v pondělí 5.2.2018 a budou zavedeny VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY linek PID 593 (Slaný - Hobšovice - Velvary), PID 617 (Kladno - Slaný - Velvary - Nová Ves - Mělník), 220067 (Vraný - Velvary - Praha) a 220081 (Poštovice / Loucká - Velvary). Budou provedena následující opatření:

  • Většina spojů linek PID 593 a 220081 bude ukončena na zastávce "Velvary, Závod" (u býv. cukrovaru). Ostatní spoje těchto linek budou vedeny odklonem do centra města Velvary přes obce Budihostice a Chržín s mimořádnou zastávkou "Chržín, Budihostice".
  • Spoje linky 220081 vedené z Velvar do Budihostic budou zrušeny a nahrazeny objízdnými spoji linek PID 593.
  • Všechny spoje linky 220067 budou vedeny odklonem přes Budihostice s mimořádnou zastávkou "Velvary, Závod", zastávka "Velvary, Nám." nebude na této lince obsluhována.
  • Na lince PID 617 dojde k časovým posunům vybraných spojů.
  • Po skončení uzavírky (předpoklad je 31.8.2018) dojde k obnovení TRVALÉHO STAVU na všech linkách.

Výlukové jízdní řády Vám zašleme během příštího týdne.

A opět velvarský most Most přes Bakovský potok, který je již tři roky přemostěn provizoriem, se začne oproti původním předpokladům, kdy se hovořilo o jaru, opravovat hned zpočátku tohoto roku. Ze schůzky zástupců všech zúčastněných stran svolané v polovině prosince do Velvar vyplynulo, že práce budou zahájeny pravděpodobně již v lednu v závislosti na počasí. Na konci ledna bude sundáno dočasné přemostění a most bude opět zcela uzavřen pro dopravu i pěší. Práce mají dle smlouvy o dílo trvat půl roku.

Nejprve nás tedy čeká opět rozdělní města na dvě poloviny, kdy spojnicí pro pěší bude lávka u školky, automobily budou muset jezdit přes Chržín či přes Nabdín. Po půl roce se dočkáme nového mostu, který bezpečně spojí město, ale zároveň vrátí do centra těžkou dopravu, od níž jsme si za tři roky notně odvykli.

Stavbu realizuje Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic, projekt připravila společnost SUDOP, stavbu provede slovenská firma Doprastav. Cena stavby je 17 milionů korun. Starý most bude rozebrán, místo něj vznikne betonové přemostění jedinou mostovkou. Město tak sice získá nový most, ale přichází o pěknou starou stavbu, která však nebyla uznána za historicky hodnotnou a byla v tak špatném stavu, že její oprava se Kraji zdála finančně nepřijatelná. Snad se podaří doladit vzhled viditelných částí mostu (chodníky, zábradlí) tak, aby byl důstojným doplňkem naší památkové zóně.

Z opravy pro nás vyplývá několik zásadních věcí. Nejdůležitější je omezení dopravy i pěších. Stavba bude mít navržené dopravní značení, které bude upozorňovat blížící se řidiče na uzavírku, ale i tak budou jistě místní situace neznalí řidiči bloudit, pokud byste zaregistrovali, že značení není někde v pořádku, dejte nám, prosím, vědět. Objízdné trasy zatíží okolní obce, silnice (obzvláště na Nabdín kolem Malovarského rybníka) nejsou v dobrém stavu, jedná se o silnice krajské, děkujeme, že nás případně upozorníte na náhlé technické zhoršení a nedostatky. Připomínky budeme tlumočit dále. S dopravci provozujícími autobusové linky jednáme o úpravě provozu. Během uzavírky bude zvýšený provoz na lávce k mateřské škole a v přilehlých částech. Zde prosíme o co největší ohleduplnost.

Společně se stavebním dozorem budeme dbát v rámci našich možností na zdárný průběh stavby, aby výsledek byl co nejlepší, předem děkujeme za součinnost vlastníkům přilehlých nemovitostí. Pokud se nám podaří zařídit vše potřebné, rádi bychom dopravní uzavírky využili k opravě střechy a omítky městského domu č. p. 9.

Jsme rádi, že po třech letech čekání zmizí mostní provizorium, které bylo nejen nepěkné, ale zároveň představovalo významné bezpečností riziko pro město (z hlediska povodňového i dopravního). Věříme, že jeho náhrada bude stát za to. Předem děkujeme Vám všem za trpělivost v průběhu stavby, o jejím průběhu budeme průběžně informovat, všechny důležité kontakty najdete v průběhu stavby na webových stránkách města.

Radim Wolák, starosta

SVAZ MĚST A OBCÍ     https://www.smocr.cz/

Slaný - Úřady pro veřejnost

https://www.meuslany.cz/cs/urady-skolstvi-zdravotnictvi/urady-pro-verejnost/

Úřední hodiny registru vozidel a registru řidičů

Úřední hodiny pracoviště
Pondělí 7:30 - 16:30
Středa 7:30 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 12:00

Úřední hodiny odboru silničního hospodářství

Úřední hodiny pracoviště
Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

Občanské průkazy, cestovní doklady, informační systém evidence obyvatel - Masarykovo nám. 160 (bývalý hotel Pošta), přízemí

Úřední hodiny pracoviště
Pondělí 7:30 - 11:00, 11:30 - 16:30
Středa 7:30 - 11:00, 11:30 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 12:00

Velvarská Kostka -

Kostka - aktuálně

Na níže uvedeném odkazu naleznete pozvání na pořádané akce

volny-cas/velvarska-kostka/aktuality-pozvanky-na-akce/

Nejnovější informace o mostu ve velvarech

 
............................................................................................................................................................................................

Provizorní most přes Bakovský potok prošel další zatěžkávací zkouškou! Ve středu 14.ledna kolem 15 hodiny přestaly fungovat semafory! U mostu a na něm docházelo k různým situacím. Přesto, že řidiči se mají řídit dopravními značkami, kde je vyznačena přednost v jízdě, není z jedné strany mostu vidět na nájezd z druhé strany. Vozidla různě couvala, v jednu chvíli stály proti sobě i dva autobusy. Řízení dopravy se potom ujali příslušníci Městské policie Velvary. Později se ukázalo, že v ulici Za Roudnickou branou došlo k výpadku elektrického proudu a tudíž i k výpadku napájení semaforů. Tyto nemají svůj vlastní náhradní zdroj. Závada na el.vedení byla ze strany ČEZ, a.s. odstraněna kolem 17.30 hodin, kdy se vše vrátilo do normálu. (ls)

Související článek v Kladenském deníku na :  https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/velvarsky-most-je-prujezdny-problemy-se-i-presto-objevuji-20150118.html

 

Provizorní most přes Bakovský potok je opět v provozu! Věříme, že tentokrát vydrží déle. Děkujeme KSÚS a firmě Metrostav za rychlý postup při opravách a vyzýváme občany, aby městu pomohli dohlížet na dodržování dopravního značení. To určuje, že přes most nesmí vozidla o celkové hmotnosti nad 25 tun, to znamená ani prázdné nákladní vozy. Městská policie bude dopravu kontrolovat a porušení pravidel přísně pokutovat.

Oprava mostu je dokončena: ve středu firma Metrostav vybetonovala novou patku, v pondělí proběhnou zkoušky tvrdosti, dle nich bude určen termín znovuzprovoznění mostu.Mělo by jít o dny.

Městká policie se připravuje, až bude most otevřen bude se plně věnovat kontrole projíždějícíh vozidel.

 
 
POZOR POZOR POZOR!!! 1.1.2015 Most opět UZAVŘEN - ÚDAJNĚ 1 NEZODPOVĚDNÝ ŘIDIČ KAMIONU VJEL NA MOST PLNĚ NALOŽEN A POD TOUTO ZÁTĚŽÍ KLESL PILÍŘ PŘEMOSTĚNÍ O 10 CM. O SITUACI BUDEME PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT DLE MOŽNOSTÍ

Dne 17.11. započaly práce na realizaci provizorního přemostění. Provoz by měl být zahájen 11.12.2014.

https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/velvarsti-se-konecne-dockali-zahajeni-praci-na-moste-20141113.html

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ PŘEMOSTĚNÍ BAKOVSKÉHO POTOKA VE VELVARECH

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/291124-kraj-mel-vyresit-zavreny-most-v-zari-ted-to-o-rok-odsouva/

Provizorní přemostění Bakovského potoka bude v provozu od 5. 9. 2014.

Vážení občané,

hejtman Středočeského kraje Ing. Petera a ředitel Krajské správy a údržby silnic Bc. Dvořák na včerejším jednání potvrdili, že montáž provizorního přemostění Bakovského potoka proběhne od 24. 8. do 5. 9. 2014, od 5. 9. 2014 bude most v provozu. Přemostění bude určeno pro veškerou dopravu (automobily do hmotnosti 40 t) v jednom směru, provoz bude řízen světelnou signalizací. Zároveň bude postavena bezbariérová lávka pro pěší.  Jak dlouho toto provizorium potrvá, není v tuto chvíli známo.

Jitka Linhartová

UPOZORNĚNÍ UZAVŘENÍ MOSTU VE VELVARECH

od 7.7.2014 most ve Velvarech  UZAVŘEN (NA DOBU NEURČITOU)

Vážení občané,

Krajská správa a údržba silnic dne 3. 7. 2014 oznámila, že z důvodu havarijního stavu mostu přes Bakovský potok v ul. Za Roudnickou branou bude most od 7. 7. 2014 zcela uzavřen.

Most je ve vlastnictví Středočeského kraje. Město na stav mostu a jeho opravy prakticky nemá žádný vliv. Na problémy, které by případným uzavřením mostu občanům Velvar a přilehlých obcí vznikly, jsem upozorňovala odpovědné osoby v minulosti několikrát, bohužel marně. Most je dle vyjádření statika v tak špatném stavu, že musí být uzavřen nejen pro veškerou dopravu, ale i pro pěší. Dle sdělení mostního technika Krajské správy a údržby silnic byl zadán projekt na stavbu nového mostu, kdy však stavba bude provedena, není v tuto chvíli známo.

Jitka Linhartová

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELVARY - TELEFONNÍ SEZNAM

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí JAN BERNÁŠEK 315617095

vedoucí strážník městské policie VÁCLAV CIMRMAN 725077711

matrika, ověřování MARTA HOLÁ 315617003

tajemník městského úřadu ing. RADEK MOULIS 315617009

přestupky, správa hřbitova EVA VIDIMOVÁ 315617093

Městská policie Velvary, Chržínská 47  - tel. 725 077 711 - mestska.policie@velvary.cz

Police ČR - Obvodní oddělení Velvary se sídlem ve Zlonicích -
Dvořákova 425, 273 71  Zlonice  - tel. 974 873 578

POŠTA VELVARY

TEL. 315 761 201

SPOŘITELNA VELVARY

PO 08:30-12:30 13:30-17:00 hod.
ÚT 08:30-12:30 hod.
ST 08:30-12:30 13:30-17:00 hod.
ČT 08:30-12:30 13:30-15:30 hod.
PÁ 08:30-12:30 13:30-15:30 hod.

TEL. 956 724 410

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO VELVARY

 

MUDr. Veselý Vladimír
praktický lékař
Tel.: 315 761 031

MUDr. Margaritov Margarit
praktický lékař (ZS)
Tel.: 775 173 369

MUDr. Šepsová Stanislava  - dětská lékařka
Tel.: 315 761 061

MUDr. Bílková Kateřina  - dětská lékařka
Tel.: 315 761 160
Tel.: 606 715 384

MUDr. Flusserová Václava
zubní odd. (ZS)
Tel.: 315 761 362

MUDr. Anna Sochorová
gynekologie
tel. 315 761 361

Nemocnice Slaný
https://www.nemocniceslany.cz/  Politických vězňů 576, 274 01 Slaný

Pohotovostní služba (LSPP)Sobota, neděle, svátky  8.00 - 20.00   
Telefon: 312 522 222

Zubní pohotovost

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel. 312 606 574
https://www.nemkladno.cz/cz/oddeleni/spolecne-obory/zubni-pohotovost/
 

všední dny: 16:00 do 18:00 hodin,
soboty a neděle od 14:00 do 18:00 hodin.

nebo:

Dům zubní péče Kladno
Sportovců 2311, Kladno
telefon.: 312 240 440
https://kladno.pekarek.eu/
 

 Ordinační hodiny
 Pondělí  10:00 - 16:00 
 Úterý - Pátek   8:00 - 16:00 
 Sobota, svátek 8:00 - 14:00 
 Neděle  14:00 - 20:00

  

     

            

     

 

            

       

 

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode